İlk Orta İngilizcesi

İlk Orta İngilizcesi

İlk Orta İngilizcesi

 

İlk Orta İngilizcesi

YES ENGLISH Maltepe'de, Anadili İngilizce olan yabancı öğretmenler ve Türk öğretmenler eşliğinde dönüşümlü bir sistem uygulamaktadır. İngilizce başarısının artması için hazırlanmış özel programlarla YES ENGLISH yanınızdadır. İster yarım gün, ister tüm gün eğitim gören ilkokul,ortaokul,lise öğrencilerine yönelik programlarımız mevcuttur. Okuldan önce veya okul çıkışı YES ENGLISH’e gelen öğrenciler, İngilizceyi daha rahat bir ortamda, eğlenerek,zevkli aktiviteler yaparak, konuşarak ve yaşayarak öğrenebileceklerdir. Kids English programıyla,sağlam bir temel oluşturmak için gerekli dil bilgisi konuların dışında ; oyunlar oynayarak , şarkılar söyleyerek, drama yaparak, günlük diyalogları canlandırarak, çeşitli görsel ve işitsel araçlardan yararlanarak İngilizceyi çok hızlı ve doğru bir biçimde öğreneceklerdir.

Star I Gruplar

Star II Gruplar

Kids I Gruplar

Kids II Gruplar

Teen I Grupları

Teen II Grupları

Teen III Grupları

Teen IV Grupları

 • Anadili İngilizce olan yabancı öğretmenlerimiz dönüşümlü olarak tüm gruplara girerler.
 • Sınıflarımız maksimum 12 kişiliktir.
 • İlk,orta ve lise gruplarımıza haftada 1 gün 3 ders saati eğitim verilir.
 • Bir eğitim dönemi 9 ay sürer , toplam 36 haftadır.
 • 9 ay boyunca ilk dönem 2, ikinci dönem 2 ,toplam 4 sınav yapılmaktadır.
 • Öğrencilerimiz seviye tespiti sonucu , seviye ve yaşlarına göre sınıflara yerleştirirler.
 • Kurumumuzda Oxford'un kitapları kullanılır. Kitaplarımız ücretlidir.
 • Sadece kitaplara bağlı kalmadan ders pekiştirmek için ek materyaller kullanılmaktadır.
 • Dilin tam olarak yerleşmesi için derslerde öğretmenlerimiz sadece ingilizce konuşur.
 • Öğrencimiz hangi düzeyde olursa olsun İngilizce konuşma özgüveni kazandırılır.
 • Okuma, yazma ve dinleme becerilerinin de geliştirilmesine olanak verilir.
 • Eğitim programımız toplam 8 seviyeden oluşmaktadır.

 

İLK,ORTA,LİSE DİL SEVİYE AÇILIMLARI

Star 1 Grupları : A-1 Giriş

Alfabe, Zamirler, Sayılar, Renkler, Tanışma, Selamlaşma, Tekil ve Çoğul isimler, Akrabalık terimleri, Ev-Okul eşyaları, Geniş zaman bulunma kalıpları(There is/are) sahiplik fiili ve ibareleri(have got / my,your) hoşlandığı eşyalarla ilgili soru-cevap verme, günlük konuşmalar.

Star II Grupları : A-1 den A-2 Giriş

Geniş zaman, Şimdiki zaman, yer edatları, bulunma kalıpları (there is/are), saat sorma,söyleme,sahiplik ibareleri,ülkeler,uyruklar, tanışma,selamlaşma, yapabilme kalıbı (can/can’t) alışkanlıklardan bahsetme, günler,aylar, ders programlarla ilgili soru sorma,cevap verme,hayvanları tanıtma, günlük konuşmalar, geçmiş zamana giriş(was/were).

Kıds I Grupları : A-2

Geniş zaman, Şimdiki zaman, sıra numaraları, sahiplik sıfatları, sayılabilen,sayılamayan isimler, miktar söyleme ve sorma (How much/many – Some /Any) kıyafetlerini tanıtma, saatlerle ilgili bilgi verme, sıklık sayıları, fiyat sorma-söyleme, zaman zarfları, sahiplik ibareleri, ülkeler, uyruklar, tanışma,selamlaşma, şimdiki zaman gelecek kullanımı(gelecek planları) günlük konuşmalar, geçmiş zamana giriş(was/were) Düzenli, düzensiz filler.

Kıds II Grupları : A2 den B1 Giriş

Geçmiş zamanı(düzenli-düzensiz filleri) sürekli Geçmiş zamanı, miktar belirleyicileri, kıyaslama sıfatları(Comparatives), sıfatların en üstünlük biçimi (Superlatives), gelecek zamanı (will-Be Goingto), Present Perfect (mişli geçmiş zaman), “If “şartlı kalıpları (Type 0,1) Pasif cümle kalıpları.

Teen I Grupları : B1

Geniş,Şimdiki,Geçmiş, sürekli Geçmiş, mişli Geçmiş,sürekli mişli,Gelecek zamanların tüm halleri miktar belirleyicileri (some/any) kıyaslama,en üstün sıfatları(Comparatives-Superlatives) ed/-ing sıfatları, For/Since, Just/Already/Yest, If Type 1,2 Modal filleri (might,should,must etc) günlük konuşmalar ve deyimler.

Teen II Grupları :B2

Farklı konularda ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir, bir konu hakkında kendi değerlendirip kendi düşüncesiyle ifade edebilir. İlgi alanıma giren çeşitli konularda açık ve ayrıntılı bilgi verebilir, çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilirim Olayların ve deneyimlerin benim için taşıdıkları önemi ön plana çıkaran mektuplar yazabilirim.

Teen III Grupları :C1

Çeşitli zor, uzun metinleri, konuşmaları ve televizyon programı, filmleri anlayabilirim. Üslup farklılıklarını ayırt ederek uzun ve karmaşık edebi metinleri okuyabilir, ilgi alanımla alakalı olmasalar bile, makale ve teknik bilgileri anlayabilirim. Görüşlerimi ayrıntılı bir biçimde, açık ve iyi yapılandırılmış metinlerle ifade edebilirim.Bir mektup, kompozisyon ya da rapor yazabilirim. Önemli olduğunu düşündüğüm konuları ön plana çıkararak karmaşık konularda yazabilir ,hedef belirlediğim okuyucu kitlesine uygun bir üslup seçebilirim.

Teen IV Grupları:C2

Hiçbir konuşma türünü anlamakta zorluk çekmem. Uzmanlık alanına yönelik makaleler ve yazınsal yapıtlar gibi soyut, yapısal ve dil bilgisel açıdan karmaşık hemen hemen tüm metin türlerini kolaylıkla okuyabilir ve anlayabilirim. Hiç zorlanmadan her türlü konuşma ya da tartışmaya katılabilir, deyimler ve konuşma diline ait ifadeleri anlayabilirim.Kendimi akıcı bir şekilde ifade edebilir, anlamdaki ince ayrıntıları kesin ve doğru bir biçimde vurgulayabilirim Uygun bir üslup ile açık, akıcı metinler yazabilirim. Mesleki ya da edebi yapıt özetleri ve eleştirileri yazabilirim.