Genel İngilizce

Genel İngilizce

 Genel İngilizce

Genel İngilizce

YES ENGLISH , maksimum 12 kişilik sınıflarda, konuşma ağırlıklı anadili İngilizce olan yabancı ve Türk eğitimciler eşliğinde Avrupa Dil Portfolyosu standartlarında uygun bir eğitim verir.

 • Hiç bilmeyenler için (Beginner) A1
 • Başlangıç Seviyesi (Elementary) A2
 • Orta seviye öncesi (Pre-Intermediate) B1
 • Orta seviye (Intermediate) B2
 • Orta Üstü seviye (Upper Intermediate) C1
 • İleri Seviye (Advanced) C2

DİL SEVİYE AÇILIMLARI

YES ENGLISH , maksimum 12 kişilik sınıflarda, konuşma ağırlıklı anadili İngilizce olan yabancı ve Türk eğitimciler eşliğinde Avrupa Dil Portfolyosu standartlarında uygun bir eğitim verir.

A1

 • Kendimle, ailemle ve yakın çevremle ilgili sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilirim.
 • Karşımdaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerimi oluşturmada bana yardımcı olması koşuluyla, basit yoldan iletişim kurabilirim. O anki gereksinime ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilir ve cevap verebilirim.
 • Yaşadığım yeri ve tanıdığım insanları gözlemleyerek basit kalıplarla ve tümcelerle kendimi anlatabilirim.

A2

 • Beni doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilirim.(En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş v.b) kısa basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi anlayabilirim. Kısa ve basit metinleri okuyabilirim
 • Basit bir dille ailemi ve diğer insanları, yaşam koşullarımı, eğitim geçmişimi gözlemleyerek bir çok kalıp ve cümleyi kullanabilirim.
 • Kısa sohbetlere katılabilirim .Basit notlar ve teşekkür mektubu gibi kısa kişisel mektupları yazabilirim.

B1

 • İş, okul, boş zaman v.b ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki konuşmanın ana hatlarını anlayabilirim. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanıma giren konularla ilgili , radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda anlayabilirim
 • Meslekle ilgili günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri ve kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri anlayabilirim.
 • Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilir ; bildik , ilgi alanıma giren ya da günlük yaşamlar ile ilgili (aile,iş güncel olaylar v.b) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilirim. Bir öyküyü anlatabilir, bir kitap veya filmin konusunu anlatabilirim
 • Bildik ya da ilgi alanıma giren konularla bağlantılı bir metin yazabilir, deneyimlerimi gözlemleyerek kişisel mektuplar yazabilirim.

B2

 • Farklı konularda ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendimi ifade edebilir, bir konu hakkında değerlendirmemi kendi düşüncem ile belirtebilirim.
 • İlgi alanıma giren çeşitli konularda açık ve ayrıntılı bilgi verebilir, çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilirim.
 • Olayların ve deneyimlerin benim için taşıdıkları önemi ön plana çıkaran mektuplar yazabilirim

C1

 • Çeşitli zor, uzun metinleri, konuşmaları , televizyon programları ve filmleri anlayabilirim.
 • Üslup farklılıklarını ayırt ederek uzun ve karmaşık edebi metinleri okuyabilir, ilgi alanımla alakalı olmasalar bile makale ve teknik bilgileri anlayabilirim.
 • Görüşlerimi ayrıntılı bir biçimde, açık ve iyi yapılandırılmış metinlerle ifade edebilirim.Bir mektup, kompozisyon ya da rapor yazabilirim.
 • Önemli olduğunu düşündüğüm konuları ön plana çıkararak karmaşık konularda yazabilir , hedef belirlediğim okuyucu kitlesine uygun bir üslup seçebilirim.

C2

 • Hiçbir konuşma türünü anlamakta zorluk çekmem.
 • Uzmanlık alanına yönelik makaleler ve yazınsal yapıtlar gibi soyut, yapısal ve dil bilgisel açıdan karmaşık hemen hemen tüm metin türlerini kolaylıkla okuyabilir ve anlayabilirim.
 • Hiç zorlanmadan her türlü konuşma ya da tartışmaya katılabilir, deyimler ve konuşma diline ait ifadeleri anlayabilirim.Kendimi akıcı bir şekilde ifade edebilir, anlamdaki ince ayrıntıları kesin ve doğru bir biçimde vurgulayabilirim.
 • Uygun bir üslup ile açık, akıcı metinler yazabilirim. Mesleki ya da edebi yapıt özetleri ve eleştirileri yazabilirim.